ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιάζουμε το κατάλληλο πλάνο δράσης Marketing Plan για την επιχείρησή σας, προσφέροντας δημιουργικές και στρατηγικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Αντικείμενο της μελέτης μας είναι οι βασικοί πελάτες σας, οι καλύτεροι τρόποι προσέγγισης τους, η αγορά, ο σκοπός της εταιρίας, η κατάλληλη τοποθέτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά περνώντας στην εφαρμογή της και στην υλοποίηση των στόχων σας.
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram